ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η oμάδα των ELEUSIS COSMETICS, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. Δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με χρήση σύγχρονων μεθόδων για να σας παρέχουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και απόρρητα. Παρακαλούμε να διαβάσετε αναλυτικά την Πολιτική μας περί Απορρήτου και περί Cookies παρακάτω για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε.

Προσωπικά Δεδομένα

Είναι πληροφορίες για την ταυτοποίησή σας και την παροχή υπηρεσιών όπως π.χ την ολοκλήρωση της αγοράς σας μέσω το site eleusiscosmetics.gr. Πιο αναλυτικά:

  1. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email , γλώσσα και χώρα από την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, Άλλα στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.
  2. Οικονομικές πληροφορίες συναλλαγών όπως στοιχεία πληρωμής ή αριθμός της κάρτας σας και ημερομηνία λήξης, πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των αγορών σας, παραγγελίες,επιστροφές.
  3. δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο όπως τα δεδομένα τοποθεσίας, διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή ή του κινητού σας καθώς και cookies.
  4. εμπορικές πληροφορίες όπως η εγγραφή σας στο newsletter καθώς και οι προτιμήσεις σας.

Για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ELEUSIS COSMETICS για την αποστολή παραγγελίας, διαδικασία πληρωμής, επιβεβαίωση αποστολής, και παροχή υπηρεσιών στον πελάτη. Ορισμένα πεδία είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας. Κάποιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης μέσω email για ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα, υπάρχοντα προϊόντα, νέες παρουσιάσεις της ιστοσελίδας και αποστολή newsletter, μόνο εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να μας έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με εσάς ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιώντας μια λειτουργία ή υπηρεσία στην Πλατφόρμα, για παράδειγμα στέλνοντάς σας μια δωροκάρτα ή στέλνοντας μια παραγγελία στη διεύθυνσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες σχετίζονται με αυτήν τη λειτουργία ή υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και περί Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Ο χρήστης/επισκέπτης, έχει την δυνατότητα σε κάθε χρονική στιγμή να διαγραφεί και να μην λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Συνεργαζόμενες εταιρείες που λαμβάνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας που εσείς έχετε επιλέξει μέσω του Eleusis-aroma.gr, είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ELEUSIS COSMETICS. Αναλυτικά:

Τραπεζικούς Οργανισμούς και συγκεκριμένα στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εταιρείες Μεταφοράς/courier

Κατά την περιήγησή σας στη σελίδα www.eleusiscosmetics.gr της εταιρείας ELEUSIS COSMETICS χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την συλλογή ποιοτικών στοιχείων βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Οι διαδικασίες αυτές, αφορούν τη συλλογή μη προσωποποιημένων στοιχείων που συλλέγονται για σκοπούς διαφήμισης.

Συνεργάτες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικοί εταίροι. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους κώδικες Google Analytics,Remarketing,Google Ads, Facebook, Mailchimp.

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας μας. Για τη διαχείριση των λιστών και την αποστολή των newsletter μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Mailchimp. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και τους όρους χρήσης του MailChimp εδώ. Μετά την εγγραφή σας διατηρείτε το δικαίωμα να διαγραφείτε από τις αντίστοιχες λίστες, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Δικαιώματα στη πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να λάβετε αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Έχετε το δικαίωμα αντίταξης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στη λήψη υλικού απευθείας εμπορικής προώθησης.

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί να διαγράψει δεδομένα ,εφόσον υπάρχει νομική υποχρέωση που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων.

Άμεση προειδοποίηση ή γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ELEUSIS COSMETICS εντός 72 ωρών, όταν υπάρξουν τυχόν φαινόμενα παραβίασης, κλοπής, hacking των δεδομένων σας.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλη εταιρεία της οποίας τις υπηρεσίες θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Εαν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Ασφάλεια κωδικών

Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο www.eleusiscosmetics.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του www.eleusiscosmetics.gr Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται 2 κωδικοί: ο Κωδικός Εισόδου ( e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας( password), οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), όσο συχνά θέλετε. Εσείς είστε οι απόλυτα υπεύθυνοι για τη διατήρηση και απόκρυψη της μυστικότητας των στοιχείων σας από τρίτους, αφού είστε και οι μόνοι που έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Για λόγους ασφάλειας είναι καλό να αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το password σας και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ. ημερομηνία γέννησης). Τέλος, μπορείτε και σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε και σύμβολα εκτός από γράμματα και αριθμούς για τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την καλύτερη δική σας διασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, η ELEUSIS COSMETICS χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL Connection.

Απόρρητο Συναλλαγών

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου( e-commerce). Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από το μέλος /χρήστη της ELEUSIS COSMETICS είναι άκρως εμπιστευτική και η ELEUSIS COSMETICS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί:

Στις πληροφορίες των συναλλαγών σας πρόσβαση έχουν οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι της ELEUSIS COSMETICS ,μόνο όταν είναι απαραίτητο, πχ. για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας και μόνο εφόσον έχουν υπογράψει ειδικό έντυπο εχεμύθειας – σύμβασης με την ELEUSIS COSMETICS. Στοιχεία πελατών και των συναλλαγών τους δεν αποκαλύπτονται από την ELEUSIS COSMETICS παρά μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης δημοσίας αρχής. Ακόμη και στην περίπτωση που η ELEUSIS COSMETICS συνεργάζεται με τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του απορρήτου.Η ELEUSIS COSMETICS χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL Connection. Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πληροφορίες για τα στοιχεία που τους αφορούν καθώς και να ζητήσουν διόρθωσή τους, εάν είναι σε θέση να αποδείξουν την ύπαρξη λάθους. Τέλος, για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να προσπαθείτε να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του συστήματος ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις κοινοποιείτε σε τρίτους.

Cookies and Spyware

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies τα οποία βοηθούν στην αναγνώριση των λογαριασμών και στην βελτιστοποίηση της χρήσης, αναγνωρίζοντας πληροφορίες όπως λογαριασμοί, προφίλ, προσωπικά test, και καλάθια αγορών. Όταν δεν ενεργοποιούνται τα cookies, οι παραπάνω πληροφορίες δεν αποθηκεύονται. Cookies που ενδέχεται να προέρχονται από άλλους ιστότοπους σαν διαφήμιση, δεν ενεργοποιούνται από την ELEUSIS COSMETICS , δεν καλύπτονται από την δική μας Πολιτική Απορρήτου και δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν εγκαθιστούμε ή χρησιμοποιούμε λογισμικό spyware. Κατηγορίες Cookies

Διαφημιστικά cookies: Προχωρούν στην συλλογή δεδομένων που επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις αναλόγως των προτιμήσεων και αναγκών των επισκεπτών. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την απόδοση των διαφημιστικών ενεργειών μας.

Cookies στόχευσης: Επιτρέπουν στις συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες, να κατατάξουν τους χρήστες αναλόγως των ενδιαφερόντων τους και να εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε τρίτες ιστοσελίδες. Λειτουργούν προσδιορίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής και τη συσκευή από την οποία συνδέεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο.

Cookies Επιδόσεων: Μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, καθώς και την προέλευση και τον τύπο συσκευής από την οποία έχει επισκεφθεί ο χρήστης την ιστοσελίδα μας, με σκοπό την βελτίωση της επίδοσής της. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies, είναι αθροιστικές και ανώνυμες.

Απολύτως απαραίτητα cookies: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως εγκαθίστανται μετά από δικές σας ενέργειες, οι οποίες ισοδυναμούν με αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεών σας για το ιδιωτικό απόρρητο, η σύνδεσή σας ή η συμπλήρωση φορμών.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εφαρμόζονται στον ιστότοπο eleusiscosmetics.gr. Οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω άλλων ιστότοπων που διαχειριζόμαστε ή άλλα μέσα εκτός ιστού.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Πληρωμές

Η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού συνδέσμου πληρωμών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται στο site eleusiscosmetics, μεταφέρονται αυτόματα στο site της Τράπεζας πληρωμών.

Παιδιά

Ο ιστότοπός μας δεν προτείνεται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν πωλούμε ή αποστέλλουμε παραγγελίες απευθείας ή συλλέγουμε πληροφορίες σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο χωρίς επίβλεψη κηδεμόνα.

Η εταιρεία ELEUSIS COSMETICS, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χωρίς προειδοποίηση. Εάν συνεχίσετε να παραμένετε και να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αυτομάτως αποδέχεστε τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Πρέπει να διαβάσετε και να είστε σύμφωνοι με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου eleusiscosmetics.gr, πριν τον χρησιμοποιήσετε.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 210 5546679 ή στείλτε email στο eleusiscosmetics@gmail.com.


SIGN UP + 10% OFF

Λάβε τα νέα μας και συμβουλές για την δική σου επιδερμίδα

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies, για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεσαι τα cookies. Μάθε περισσότερα